Mondiger
Tarief 2024
Overzicht tarieven 2024 Voor nadere toelichting en andere tarieven ga naar www.hettandartstarief.nl Hoofdstuk I Consultatie en Diagnostiek (C-codes) Code Omschrijving Tarief a. Consulten C001 Consult ten behoeve van een intake € 53,50 C002 Consult voor een periodieke controle € 26,75 C003 Consult, niet zijnde periodieke controle € 26,75 b. Diagnostisch onderzoek C010 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 26,75 C011 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion € 126,72 C012 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan € 126,75 C013 * Studiemodellen € 35,20 C014 Pocketregistratie € 42,24 C015 Parodontiumregistratie € 84,48 C016 Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling € 211,20 c. Diversen C020 Mondzorg aan huis € 21,12 C021 Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) € 29,57 C022 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 14,08 d. Geen formele NZa codes Keuringsrapport met bitewingfoto's - Keuringsrapport zonder bitewingfoto's - Afgifte gezondheidsverklaring - Niet nagekomen afspraak - * betekent: mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten. Hoofdstuk II Maken en beoordelen foto’s (X-codes) Code Omschrijving Tarief X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto € 19,71 X11 Beoordelen kleine röntgenfoto € 14,78 X21 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto € 84,48 X22 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v implantologie in de tandeloze kaak € 84,48 X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 30,98 X24 Maken en beoordelen schedelfoto € 38,02 X34 Beoordelen schedelfoto € 28,16 X25 Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 239,36 X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 70,40 Hoofdstuk III Preventieve mondzorg (M-codes) Code Omschrijving Tarief M01 ** Preventieve voorlichting en/of instructie € 15,78 M02 ** Consult voor evaluatie van preventie € 15,78 M03 ** Gebitsreiniging € 15,78 M05 Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit € 31,68 M32 * Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisc onderzoek € 21,12 M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament € 7,04 M40 Fluoride applicatie € 17,60 M61 * Mondbeschermer € 31,68 M80 * Behandeling van witte vlekken, eerste element € 61,25 M81 * Behandeling van witte vlekken, volgend element € 33,79 * betekent: mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten. ** betekent: per tijdseenheid van vijf minuten Hoofdstuk IV Verdoving (A-codes) Code Omschrijving Tarief A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving € 17,60 A15 Oppervlakte verdoving € 9,15 A20 Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie kostprijs A30 Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie € 56,32 Hoofdstuk V Verdoving door middel van een roesje (B-codes) Code Omschrijving Tarief B10 Introductie roesje (lachgassedatie) € 35,20 B11 Toediening roesje (lachgassedatie) € 35,20 B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 44,48 Hoofdstuk VI Vullingen (V-codes) Code Omschrijving Tarief V80 * Wortelkanaalstift € 40,83 V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 26,75 V71 Eénvlaksvulling amalgaam € 29,57 V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 47,17 V73 Drievlaksvulling amalgaam € 61,25 V74 Meervlaksvulling amalgaam € 89,41 V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer € 43,65 V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer € 61,25 V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer € 73,33 V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 99,97 V91 Eénvlaksvulling composiet € 56,32 V92 Tweevlaksvulling composiet € 73,92 V93 Drievlaksvulling composiet € 88,00 V94 Meervlaksvulling composiet € 112,64 V95 Volledig vormherstel tand of kies met composiet (herstel anatomische kroon) € 176,00 V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 84,48 V30 Fissuurlak, eerste element (sealen) € 31,68 V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting € 17,60 V40 Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie medicament € 7,04 * betekent: mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten. Hoofdstuk VII Wortelkanaal-behandelingen (E-codes) Code Omschrijving Tarief a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 49,28 E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 38,72 b. Wortelkanaalbehandeling Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit E60 * Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 56,32 Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd E04 Toeslag voor kosten bij gebruik roterende nikkel-titanium instrumenten € 58,12 E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 126,72 E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 183,04 E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 239,36 E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 295,68 E85 Elektronische lengtebepaling € 17,60 E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element per zitting € 21,12 E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 56,32 Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen E51 Verwijderen van kroon of brug € 42,24 E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 35,20 E53 Verwijderen van wortelstift € 49,28 E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 35,20 E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 35,20 E56 * Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 49,28 E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 35,20 Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 98,56 E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 63,36 E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal € 52,80 E64 Afsluiting van open wortelpunt € 56,32 Initiële wortelkanaalbehandeling E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 70,42 E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 35,20 Bleken E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 56,32 E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 21,12 E97 * Uitwendig bleken per kaak € 88,00 Behandeling trauma-element E40 Directe pulpa-overkapping € 35,20 E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 14,08 E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 28,16 E44 Verwijdering spalk € 7,04 Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen E31 Snij-/ hoektand € 140,80 E32 Premolaar € 197,12 E33 Molaar € 253,44 E34 * Aanbrengen retrograde vulling € 28,16 E36 * Het trekken van een element met re-implantatie € 98,56 E37 Kijkoperatie € 84,48 Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen E88 Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen € 70,40 Gebruik operatiemicroscoop E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 95,04 Gebruiksklaar maken praktijkruimte E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 70,40 * betekent: mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten. Hoofdstuk VIII Kronen en Bruggen (R-codes) Code Omschrijving Tarief a. Inlays en kronen R08 * Eenvlaks composiet inlay € 84,48 R09 * Tweevlaks composiet inlay € 161,92 R10 * Drievlaks composiet inlay € 211,20 R11 * Eenvlaksinlay € 126,72 R12 * Tweevlaksinlay € 197,12 R13 * Drievlaksinlay € 281,60 R14 Toeslag voor extra retentie bij plaatsen van indirecte restauraties € 35,20 R24 * Kroon op natuurlijk element € 309,76 R34 * Kroon op implantaat € 281,60 R29 * Confectiekroon € 63,36 R31 Opbouw plastisch materiaal € 70,40 R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 70,40 R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 140,80 b. Brugwerk R40 * Eerste brugtussendeel € 211,20 R45 * Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 105,60 R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 176,00 R50 * Metalen fixatiekap met afdruk € 35,20 R55 * Gipsslot met extra afdruk € 35,20 R60 * Plakbrug zonder preparatie € 140,80 R61 * Plakbrug met preparatie € 211,20 R65 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 49,28 R66 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 28,16 c. Restauraties diversen R67 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 30.27 R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 77,44 R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metaal/porselein kroon in de mond € 77,44 R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 28,16 R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug € 70,40 R76 Extra toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 35,20 R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 35,20 R91 * Wortelkap met stift € 176,00 R92 Passen restauratieve proefopstelling in de mond € 95,04 d. Schildje van keramiek of kunststof R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 84,48 R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 140,80 e. Temporaire voorzieningen R80 * Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies € 35,20 R85 * Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies € 14,08 R90 * Gedeeltelijk voltooid werk - Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren * betekent: mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten. Hoofdstuk IX Behandeling kauwstelsel (G-codes) Code Omschrijving Tarief a. Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie - OPD) Onderzoek/diagnostiek bij OPD G21 Functieonderzoek kauwstelsel € 126,72 G22 Verlengd onderzoek OPD € 253,44 G23 Spieractiviteitsmeting en registratie € 112,64 Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste Functieonderzoek kauwstelsel (G21) G41 Consult OPD-therapie A (niet-complex) € 73,92 G62 * Stabilisatieopbeetplaat € 190,08 G47 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A € 84,48 Therapie bij OPD B (complex), na tenminste verlengd onderzoek OPD (G22) G43 Consult OPD-therapie B (complex) € 142,21 G44 * Therapeutische injectie € 77,44 G46 * Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) € 56,32 G48 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B € 140,80 b.  Beetregistraties G10 Niet-standaard beetregistratie € 105,60 Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10 G11 Scharnierasbepaling € 105,60 G12 Centrale relatiebepaling € 98,56 G13 Protrale/laterale bepalingen € 70,40 G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 633,61 G16 Therapeutische positiebepaling € 35,20 G20 Beetregistratie intra-oraal € 70,40    Diversen G09 Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur € 38,02 G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte € 35,20 G65 * Indirect planmatig inslijpen € 387,21 G75 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak € 70,40 G68 * Reparatie stabilisatieopbeetplaat € 56,32 G69 * Beetbeschermingsplaat € 77,44 G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 70,40    c. Snurk- en slaapstoornisbeugel G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 352,01 G72 Controlebezoek MRA € 35,20 G73 * Reparatie MRA met afdruk € 56,32 d. Myofunctionele apparatuur G74 * Plaatsen van myofunctionele apparatuur € 95,04 G76 * Consult myofunctionele therapie € 26,75 * betekent: mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten. Hoofdstuk X Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (C-codes) Code Omschrijving (inclusief anesthesie) Tarief a. Onderdeel A H11 Trekken tand of kies € 52,80 H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant € 39,42 H21 Kosten hechtmateriaal € 7,36 H26 Hechten weke delen € 77,44 H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 70,40 H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 21,12 b. Onderdeel B H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 70,40 H33 Hemisectie van een molaar € 84,48 H34 Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering vande doorbraak € 84,48 H35 Moeizaam trekken tand of kies, met behulp van chirurgie € 84,48 H36 Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor een autotransplantaat behandeling € 77,44 H37*Onderzoek ten behoeve van de uitvoering voor een autotransplantaat behandeling € 119,68 H38 Uitvoeren eerste autotransplantaat € 353,09 H39 Uitvoeren volgend autotransplantaat in dezelfde zitting € 139,39 H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 63,36 H41 Verwijderen van het tongriempje of lipbandje € 42,24 Wortelpuntoperatie per tandwortel H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 84,48 H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante- of retrogradeafsluiting € 112,64 H44 Primaire antrumsluiting € 77,44 H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 98,56 Cyste-operatie H60 Marsupialisatie € 98,56 H65 Primaire sluiting € 190,08 Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 98,56 H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 190,08 H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 133,76 H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 225,28 * betekent: mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten. Hoofdstuk XI Kunstgebitten (P-codes) Code Omschrijving Tarief a Gedeeltelijk kunstgebit P001 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak € 105,60 P002 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak € 211,20 P003 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak € 288,64 P004 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak € 394,25 b. Volledig kunstgebit P020 * Volledig kunstgebit bovenkaak € 211,20 P021 * Volledig kunstgebit onderkaak € 281,60 P022 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 457,61 P023 * Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak € 140,80 c. Toeslagen P040 Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit € 76,03 P041 Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 35,20 P042 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 70,40 P043 Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting € 42,24 P044 Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak € 95,04 P045 Toeslag immediaat kunstgebit € 17,60 P046 Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 56,32 P047 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 21,12 P048 Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls € 105,60 P049 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 70,40 d. Aanpassingen bestaand kunstgebit P060 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak € 49,28 P061 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak € 49,28 P062 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak € 99,27 P063 * Opvullen volledig kunstgebit direct, per kaak € 99,97 P064 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak € 86,59 P065 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak € 90,11 P066 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak € 197,12 P067 Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit € 35,20 P068 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 21,12 P069 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 56,32 P070 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 21,12 P071 * Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak € 56,32 P072 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 56,32 e. Nazorg Onder prothetische nazorg wordt verstaan: - het controleren van de pasvorm van het bestaande kunstgebit; - het aanpassen van het kunstgebit; - het verhelpen van drukplaatsen; - het zo nodig aanbrengen van tissue conditioner of het uitvoeren van een opvulling,tot vier maanden na de plaatsing, ongeacht het aantal benodigde zittingen. P060, P061, P062, P063, P064, P065 en P067 kunnen dus niet binnen vier maanden na plaatsing worden gedeclareerd. De zorg van deze verrichtingen valt binnen vier maanden na plaatsing onder prothetische nazorg. Hierop geldt de volgende uitzondering. Wanneer een kunstgebit immediaat wordt geplaatst (toeslag P045) dan mogen binnen vier maanden na plaatsing P060, P061, P062, P063, P064, P065 en P067 worden gedeclareerd. Reparatie binnen vier maanden na plaatsing - Onzorgvuldig gebruik P068, P069,P070 en P071 kunnen alleen binnen vier maanden na plaatsing worden gedeclareerd indien sprake is van onzorgvuldig gebruik door de patiënt. * betekent: mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten. Hoofdstuk XII Tandvleesbehandelingen (T-codes) Code Omschrijving Tarief a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen T012 Onderzoek van het tandvlees parodontiumstatus € 204,16 T021 Grondig reinigen wortel, complex € 38,02 T022 Grondig reinigen wortel, standaard € 28,16 T032 Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus € 126,72 T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling € 77,44 T042 Consult parodontale nazorg € 107,01 T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 142,21 T044 Complex consult parodontale nazorg € 189,38 Parodontale chirurgie T070 Flapoperatie tussen twee elementen € 228,80 T071 Flapoperatie per sextant (één zesde deel) € 352,01 T072 Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel) € 422,41 T073 Directe post-operatieve zorg, eerste zitting € 70,40 T074 Directe post-operatieve zorg, volgende zitting € 189,38 T076 Tuber- of retromolaarplastiek € 88,00 b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a) Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a T101 Tuber- of retromolaarplastiek € 123,20 T102 Tandvleescorrectie per element € 66,88 T103 Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel) € 176,00 Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van de aangebrachte materialen) T111 * Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 422,41 T112 * Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (éénzesde deel), per element € 140,80 T113 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 228,80 Parodontale kroonverlengingsprocedure T121 Kroonverlenging per element € 228,80 T122 Kroonverlenging per sextant € 422,41 Mucogingivale chirurgie T141 Tandvleestransplantaat € 133,76 T142 Recessie bedekking met verplaatste lap € 422,41 Directe postoperatieve zorg T151 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting € 70,40 T152 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting € 189,38 Diversen T161 * Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 49,28 T162 Behandeling tandvleesabces € 95,04 T163 * Toepassing lokaal medicament € 76,03 T164 * (Draad)Spalk € 28,16 T165 Uitgebreide Voedingsanalyse € 70,40 * betekent: mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten. Hoofdstuk XIII Implantaten (J-codes) Code Omschrijving Tarief J001 Overheadkosten implantaten en peri-implantitis chirurgie € 213,70 J002 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 120,94 a. Onderzoek, diagnostiek en behandelingsplanning J010 Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling € 78,06 J011 * Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling € 120,09 J012 * Proefopstelling implantologie 1-4 elementen € 90,07 J013 * Proefopstelling implantologie 5 of meer elementen € 180,13 J014 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 54,04 b. Technieken voor het vergroten van het botvolume in een aparte zitting voorafgaand aan implanteren J020 * Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, eerste kaakhelft € 288,21 J021 * Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden € 180,13 J022 * Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren per kaak € 174,13 c. Technieken voor het vergroten van het botvolume in dezelfde zitting als het implanteren J030 * Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren € 102,07 J031 * Ophoging bodem bijholte, tijdens het inplanteren € 156,11 J032 * Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren € 72,05 d. Implantologische chirurgie J040 Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 275,00 J041 Plaatsen volgend implantaat, in dezelfde kaak € 113,48 J042 * Plaatsen eerste tandvleesvormer € 90,07 J043 * Plaatsen volgende tandvleesvormer € 42,63 J044 Verwijderen implantaat € 39,63 J045 Moeizaam verwijderen implantaat € 198,14 J046 Vervangen eerste implantaat € 274,40 J047 Vervangen volgend implantaat € 113,48 J048 Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel) € 209,55 J049 Plaatsen van twee implantaten in de tandeloze onderkaak voor een klikgebit € 611,85 e. Diversen J050 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik Kostprijs J051 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 24,02 J052 Prepareren donorplaats € 162,12 J053 Toeslag estetische zone, per kaakhelft € 81,06 J054 Bindweefseltransplantaat per donorplaats € 126,09 J055 Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie € 135,10 J056 * Verwijderen gefractureerd abutment / occlusale schroef € 138,10 J057 Kosten implantaat € 387,76 J058 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting € 12,01 J059 Grondig submucosaal reinigen implantaat € 28,22 J060 * Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat € 312,23 f. Mesostructuur J070 * Plaatsen eerste drukknop € 144,11 J071 * Plaatsen elke volgende drukknop € 42,03 J072 * Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak € 246,18 J073 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 78,06 g. Prothetische behandeling na implantaten J080 * Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit € 618,45 J081 * Klikgebit in de onderkaak € 402,29 J082 * Klikgebit in de bovenkaak € 402,29 J083 * Omvorming tot klikgebit € 120,09 J084 * Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 156,11 J085 * Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 180,13 J086 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 210,15 J087 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen twee implantaten € 102,07 J088 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen drie of vier implantaten € 132,10 J089 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten € 162,12 J180 * Gedeeltelijk klikgebit van kunststof € 211,20 J181 * Gedeeltelijk klikgebit met metalen basis (frame) € 394,25 J183 * Omvorming van gedeeltelijk kunstgebit of frame tot gedeeltelijk klikgebit € 120,09 J184 * Uitbreiding gedeeltelijk klikgebit tot (volledig) klikgebit, met afdruk, per kaak € 56.32 h. Nazorg implantologie J090 Specifiek consult nazorg implantologie € 66,05 J091 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 108,08 i. Prothetische nazorg J100 * Opvullen klikgebit zonder staafdemontage € 168,12 J101 * Opvullen klikgebit met staafdemontage op twee implantaten € 210,15 J102 * Opvullen klikgebit met staafdemontage op drie of vier implantaten € 240,18 J103 * Opvullen klikgebit met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 270,20 J104 * Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk € 21,12 J105 * Reparatie klikgebit zonder staafdemontage € 66,05 J106 * Reparatie klikgebit met staafdemontage op twee implantaten € 126,09 J107 * Reparatie klikgebit met staafdemontage op drie of vier implantaten € 156,11 J108 * Reparatie klikgebit met staafdemontage op meer dan vier implataten € 186,14 J109 * Verwijderen en vervangen drukknop € 30,02 J110 * Opvullen gedeeltelijk klikgebit per kaak € 168,12 J111 * Eenvoudige reparatie gedeeltelijk klikgebit zonder afdruk per kaak € 21,12 J112 * Reparatie gedeeltelijk klikgebit per kaak € 66,05 * betekent: mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten. Hoofdstuk XIV Uurtarieven (U-codes) Code Omschrijving Tarief U25 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 16,03 U35 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten € 18,50 U05 * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten € 18,50 * betekent: mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten. Hoofdstuk XV Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y-codes) Code Omschrijving Tarief Y01 Informatieverstrekking, per vijf minuten € 16,03 Y02 Onderlinge dienstverlening Maximum* * prestaties tandheelkundige zorg conform maximumtarieven Orthodontie tarieven ( FA-codes) Vermeld worden de tarieven catagorie A. Voor patiënten met schisis of een vergelijkbare ernstige afwijking gelden de tarieven voor categorie B of C. Raadpleeg voor deze tarieven de tariefsbeschikking van de NZa. Code Omschrijving Tarief I Consultatie en diagnostiek F121A Eerste consult € 26,75 F122A Herhaalconsult € 26,75 F123A Controlebezoek € 16,81 F124A Second Opinion € 126,72 F125A * Maken gebitsmodellen € 20,57 F126A Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan € 74,26 F127A Multidisciplinair consult, per uur (per uur, deelbaar in eenheden van vijf minuten) € 166,46 F130A Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van een complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder € 126,72 F131A * Vervaardigen van diagnostische set-up € 57,70 F132A * Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 20,57 F133A Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 74,26 II Röntgenonderzoek F151A Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm) € 19,71 F152A Occlusale opbeet röntgenfoto € 19,71 F155A Vervaardigen orthopantomogram € 36,13 F156A Beoordelen orthopantomogram € 21,18 F157A Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto € 22,63 F158A Beoordelen laterale schedelröntgenfoto € 63,17 F159A Vervaardiging voor-achterwaartse schedel röntgenfoto € 22,63 F160A Beoordeling voor-achterwaartse schedel röntgenfoto € 63,17 F161A Meerdimensionale kaakfoto € 168,96 F162A Beoordeling meerdimensionale kaakfoto € 70,40 III Behandeling Categorie 1: Uitneembare beugel F411A * Plaatsen beugel € 138,74 F511A Beugelconzult per maand categorie 1 € 35,12 F520A Beugelconsult op afstand € 16,81 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 35,12 F531A Nacontrole beugel € 35,12 Categorie 2: Eenvoudige beugel zoals headgear, palatinale bar of linguale boog F421A * Plaatsen beugel € 145,11 F512A Beugelconzult per maand categorie 2 € 35,12 F520A Beugelconsult op afstand € 16,81 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 35,12 F531A Nacontrole beugel € 35,12 Categorie 3: Uitneembare beugel ter beinvloeding van kaakgroei (zoals activator) F431A * Plaatsen beugel € 167,34 F513A Beugelconzult per maand categorie 3 € 35,12 F520A Beugelconsult op afstand € 16,81 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 35,12 F531A Nacontrole beugel € 35,12 Categorie 4: met banden vastzittende kaakcorrectie-apparatuur F441A * Plaatsen beugel € 178,28 F514A Beugelconzult per maand categorie 4 € 35,12 F520A Beugelconsult op afstand € 16,81 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 35,12 F531A Nacontrole beugel € 35,12 Categorie 5: Vaste apparatuur voor één tandboog F451A * Plaatsen beugel € 421,80 F515A Beugelconzult per maand categorie 5 € 40,14 F520A Beugelconsult op afstand € 16,81 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 35,12 F492A Verwijderen beugel per kaak € 115,56 F493 A Verwijderen en opnieuw plaatsen van attachments € 57,81 F532A Nacontrole beugel € 40,14 Categorie 6: Vaste apparatuur voor twee tandbogen F461A * Plaatsen beugel € 686,13 F516A Beugelconzult per maand categorie 6 € 50,18 F520A Beugelconsult op afstand € 16,81 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 35,12 F492A Verwijderen beugel per kaak € 115,56 F493 A Verwijderen en opnieuw plaatsen van attachments € 57,81 F533A Nacontrole beugel € 50,18 Categorie 7: Vacuümgevormde apparatuur na een digitale set-up (invisalign) F471A * Plaatsen beugel € 665,86 F517A Beugelconzult per maand categorie 7 € 50,18 F520A Beugelconsult op afstand € 16,81 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 35,12 F492A Verwijderen beugel per kaak € 115,56 F493 A Verwijderen en opnieuw plaatsen van attachments € 57,81 F532A Nacontrole beugel € 40,14 Categorie 8: Vaste apparatuur voor één tandboog aan linguale of palatinale zijde F481A * Plaatsen beugel € 519,69 F518A Beugelconzult per maand categorie 8 € 60,21 F520A Beugelconsult op afstand € 16,81 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 35,12 F492A Verwijderen beugel per kaak € 115,56 F493 A Verwijderen en opnieuw plaatsen van attachments € 57,81 F532A Nacontrole beugel € 40,14 Categorie 9: Vaste apparatuur voor twee tandbogen aan linguale of palatinale zijde F491A * Plaatsen beugel € 683,07 F519A Beugelconzult per maand categorie 9 € 75,27 F520A Beugelconsult op afstand € 16,81 F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand € 35,12 F492A Verwijderen beugel per kaak € 115,56 F493 A Verwijderen en opnieuw plaatsen van attachments € 57,81 F533A Nacontrole beugel € 50,18 Diversen F611A * Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur € 147,52 F612A Plaatsen intermaxillaire correctieveren € 145,11 F716A * Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur € 31,68 F721A Trekken tand of kies € 52,80 F722A Trekken tand of kies in de zelfde zitting en zelfde kwadrant € 39,42 F723A * Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) € 99,40 F724A Preventieve voorlichting en/of instructie € 15,78 F810A Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage Kostprijs F811A * Reperatie of vervanging van beugel € 34,87 F812A * Herstel en plaatsen retentie-apparatuur € 45,96 F813A * Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak € 45,96 F814A * Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt, per kaak € 45,96 F815A Verwijderen spalk € 7,04 F911A Inkopen op uitkomst orthodontie €2.854,08 Tenzij expliciet anders overeengekomen met de ziektekostenverzekeraar, kunnen gedurende de looptijd van deze overeenkomst de volgende prestaties niet in rekening worden gebracht bij de patiënt of diens ziektekostenverzekeraar: F121A, F122A, F123A, F125A, F126A, F151A, F152A, F155A, F156A, F157A, F158A, F159A, F160A, F161A, F162A, F411A, F421A, F431A, F441A, F451A, F461A, F481A, F491A, F492A, F511A, F512A, F513A, F514A, F515A, F516A, F518A, F519A, F521A, F531A, F532A, F533A, F611A, F612A, F716A, F721A, F722A, F723A, F724A, F811A, F812A, F813A, F814A, F815A. Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening F900A Informatieverstrekking, per vijf minuten € 16,03 F901A Onderlinge dienstverlening ** Maximum * betekent: mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten. Voor categorie 5 en 6 geldt dat de standaard techniekkosten niet mogen worden berekend maar wel afwijkende techniekkosten. ** prestaties tandheelkundige zorg conform maximumtarieven Disclaimer. De website compact.hettandartstarief.nl en hettandartstarief.nl ( www.hettandartstarief.nl ) is een initiatief van © Mondiger. Wij wijzen u erop dat de aard van deze website puur informatief is. Ondanks de grote zorg en aandacht die is besteed aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat het tarief en andere informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig en onjuist is. © Mondiger verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder aansprakelijkheid, garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Aan de op deze website gegeven informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Meer informatie vindt u ook op www.hettandartstarief.nl Het op deze website vermeldde tandarts tarief en andere informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. Mondiger is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik van de gegevens. Controleer of de informatie op deze website strookt met de meest recent uitgekomen versie van de NZa tarieven. De NZa tariefbeschikking is altijd leidend. Informatie over Mondiger Uw website maakt Mondiger. Mondiger ziet het als zijn taak om voorlichting te geven aan patiënten over het tarief bij de Nederlandse tandarts. Daarnaast verzorgen wij websites voor vrije beroepsbeoefenaren en andere zelfstandigen. Wij bieden een goede prijskwaliteit - verhouding met een goedkoop all-in, fair-use, tarief per kalenderjaar. Lees ook onze voorwaarden. Wat doet Mondiger nog meer? Mondiger heeft zich tot doel gesteld hulp te verlenen aan vrije beroepsbeoefenaren en ook anderen voor zo ver de kennis daarvoor bij Mondiger aanwezig is. Gedacht moet dus worden aan hulp en voorlichting op het gebied van de computer, de administratie en financiële zaken. Ook het geven van een onafhankelijk gezond oordeel over overeenkomsten en dergelijke is mogelijk. Mondiger neemt daarbij nooit de rol over van de computerspecialist, de jurist of financieel deskundige. Het advies en hulp dient ertoe om de basis te vormen voor de inzet van een specialist op dat gebied of om te voorkomen dat de hulp van zo'n specialist onnodig moet worden ingeroepen. Het doel van de hulp of het gezonde oordeel van Mondiger is het de cliënt mogelijk te maken zelf beter te kunnen beoordelen waar hij een specialist nodig heeft of welke vragen hij aan de desbetreffende specialist kan voorleggen. Laat Mondiger u helpen en neem daarvoor contact op met Mondiger. Contact: info@mondiger.nl www.mondiger.nl 06 - 145 00 146