Tarief 2019
Overzicht tarieven 2019 Voor nadere toelichting en andere tarieven ga naar www.hettandartstarief.nl Hoofdstuk I  Consultatie en Diagnostiek (C-codes) Code Omschrijving Tarief     a. Diagnostisch onderzoek   C11 Periodieke controle €   21,78 C13 Probleemgericht consult €   21,78  b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen   C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke)   routinevragen €   21,78 C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 103,16 C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan €   28,66 C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of           onderkaak €   57,31 c. Toeslagen en diversen   C80 Mondzorg aan huis €   17,19  C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose €   45,85  C85 Weekendbehandeling €   21,78  C86 Avondbehandeling €   21,78  C87 Nachtbehandeling €   21,78     d. Geen formele NZa codes   C70 Keuringsrapport met bitewingfoto's - C75 Keuringsrapport zonder bitewingfoto's - C76 Afgifte gezondheidsverklaring -   C90 Niet nagekomen afspraak - * betekent: mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten. Hoofdstuk II  Maken en beoordelen foto’s (X-codes) Code Omschrijving Tarief     X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto €   16,05 X11 Beoordelen kleine röntgenfoto €   12,04 X21 Maken en beoordeln kaakoverzichtsfoto €   68,77 X22 Maken en beoordeln kaakoverzichtsfoto   t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak €   68,77 X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto €   25,22  X24 Maken en beoordelen schedelfoto €   30.95  X34 Beoordelen schedelfoto €   22,92 X25 Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 194,86  X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto €   57,31 Hoofdstuk III  Preventieve mondzorg (M-codes) Code Omschrijving Tarief     M01 ** Preventieve voorlichting en/of instructie €  12,85 M02 ** Consult voor evaluatie van preventie €  12,85  M03 ** Gebitsreiniging €  12,85  M05 Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit €  25,79  M32 * Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek €  17,19  M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief)   toedienen medicament €    5,73  M40 Fluoride applicatie €  14,33  M61 * Mondbeschermer €  25,79 *  betekent: mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten. ** betekent: per tijdseenheid van vijf minuten   Hoofdstuk IV  Verdoving (A-codes) Code Omschrijving Tarief     A15 Oppervlakte verdoving €    7,45  A10 Geleidings- ,infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving €  14,33  A20 Behandeling onder algehele narcose of sedatie kostprijs Hoofdstuk V  Verdoving door middel van een roesje   (B-codes) Code Omschrijving Tarief     B10 Introductie roesje (lachgassedatie) €  28,66 B11 Toediening roesje (lachgassedatie) €  28,66  B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) €  35,77   Hoofdstuk VI  Vullingen (V-codes) Code Omschrijving Tarief  V50 Droogleggen van elementen door middel van een   rubberen lapje €  11,46 V70 * Parapulpaire stift €  11,46 V80 * Wortelkanaalstift €  20,06 V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde elemen €    8,60 V71 Eénvlaksvulling amalgaam €  24,07 V72 Tweevlaksvulling amalgaam €  38,40 V73 Drievlaksvulling amalgaam €  49,86 V74 Meervlaksvulling amalgaam €  69,92 V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer €  35,53 V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer €  49,86 V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer €  61,32 V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer €  81,38 V91 Eénvlaksvulling composiet €  45,85 V92 Tweevlaksvulling composiet €  60,18 V93 Drievlaksvulling composiet €  71,64 V94 Meervlaksvulling composiet €  91,70 V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal €  66,77 V30 Fissuurlak, eerste element €  25,79 V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting €  14,33 V40 Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van   oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen   en applicatie medicament   €   5,73   * betekent: mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten. Hoofdstuk VII Wortelkanaal-behandelingen (E-codes) Code Omschrijving Tarief     a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning   E01 Wortelkanaalbehandeling consult €   21,78 E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult €   40.12  E03 Consult na tandheelkundig ongeval €   31,52 b. Wortelkanaalbehandeling Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit  E60 * Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel €   45,85 Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd  E04 Toeslag voor kosten bij gebruik roterende nikkel-titanium  instrumenten €   46,74 E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 103,16  E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 149,01  E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 194,86  E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer  kanalen € 240,71  E85 Elektronische lengtebepaling €   14,33  E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare   desinfectans per element per zitting €   17,19  E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement €   45,85 Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen  E51 Verwijderen van kroon of brug €   34,39 E52 Moeilijke wortelkanaalopening €   28,66  E53 Verwijderen van wortelstift €   40,12  E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal €   28,66 E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal €   28,66  E56 * Voortgezette behandeling met iatrogene schade €   40,12  E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie €   28,66  Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting €   80,24 E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting €   51,58  E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal €   42,98 E64 Afsluiting van open wortelpunt €   45,85  Initiële wortelkanaalbehandeling E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal €   57,31  E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal €   28,66 Bleken E90 Inwendig bleken, eerste zitting €   45,85 E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting €   17,19 E97 * Uitwendig bleken per kaak €   71,64  E98 Materialen voor thuisbleken kostprijs Behandeling trauma-element E40 Directe pulpa-overkapping €   28,66 E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval €   11,46  E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval €   22,92  E44 Verwijdering spalk €     5,73  Aanbrengen rubberdam E45 Aanbrengen rubberdam €   11,46  Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen E31 Snij-/ hoektand € 114,62 E32 Premolaar € 160,47  E33 Molaar € 206,32  E34 *  Aanbrengen retrograde vulling €   22,92  E36 * Het trekken van een element met re-implantatie €   80,24  E37 Kijkoperatie €   68,77  Gebruik operatiemicroscoop E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling €   77,37  Gebruiksklaar maken praktijkruimte E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling €   57,31 * betekent: mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten. Hoofdstuk VIII  Kronen en Bruggen (R-codes) Code Omschrijving Tarief     a. Inlays en kronen   R08 * Eenvlaks composiet inlay €   68,77 R09 * Tweevlaks composiet inlay € 131,82  R10 * Drievlaks composiet inlay € 171,94  R11 * Eenvlaksinlay € 103,16  R12 * Tweevlaksinlay € 160,47  R13 * Drievlaksinlay € 229,25  R14 Toeslag voor extra retentie bij plaatsen van indirecte   restauraties €   28,66  R24 * Kroon € 252,17  R28 * Endokroon, indirect vervaardigd €   68,77  R29 * Confectiekroon €   51,58  R31 Opbouw plastisch materiaal €   57,31  R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode €   57,31  R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 114,62   b. Brugwerk   R40 * Eerste brugtussendeel € 171,94 R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel €   85,97  R46 * Brugverankering, per anker €   57,31  R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 143,28  R50 * Metalen fixatiekap met afdruk €   28,66  R55 * Gipsslot met extra afdruk €   28,66  R60 * Plakbrug zonder preparatie € 114,62 R61 * Plakbrug met preparatie € 171,94  R65 Toeslag voor elke volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel €   40,12  R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee €   22,92   c. Restauraties diversen   R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker €   63,04 R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metaal/porselein kroon in de mond €   63,04  R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal €   34,39  R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje €   22,92  R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties €   22,92 R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug €   57,31  R76 Extra toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon €   28,66  R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element €   28,66   d. Schildje van keramiek of kunststof R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie €   68,77 R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 114,62   e. Temporaire voorzieningen R80 * Temporaire, eerste voorziening €   28,66 R85 * Temporaire, volgende voorziening €   11,46  R90 * Gedeeltelijk voltooid werk - Naar gelang het stadium   waarin de tandheelkundige   werkzaamheden verkeren * betekent: mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten. Hoofdstuk IX Kaakgewrichts-behandelingen (G-codes) Code Omschrijving Tarief     a. Kaakgewrichtsklachten (craniomandibulaire dysfunctie) Onderzoek/diagnostiek G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) € 143,28 G02 Spieractiviteitsmeting en registratie €   91,70  G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtbehandeling €   63,04  Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functie-onderzoek)   G61 Instructie spieroefeningen €   57,31  G62 * Occlusale spalk € 154,74  G63 * Repositiespalk € 229,25  G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties €   28,66  G65 * Indirect planmatig inslijpen € 315,22  G66 Biofeedbacktherapie €   51,58  G67 Behandeling triggerpoint €   63,04 G68 * Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk €   45,85 G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding €   57,31  Therapie voor kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functie-onderzoek)    G69 * Opbeetplaat €   63,04  b. Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingen   G10 Niet-standaard beetregistratie €   85,97 Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen G11 Scharnierasbepaling €   85,97  G12 Centrale relatiebepaling €   80,24  G13 Protrale/laterale bepalingen €   57,31  G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 515,81  G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte €   28,66  G16 Therapeutische positiebepaling €   28,66 G20 Beetregistratie intra-oraal €   57,31  c. Snurk- en slaapstoornisbeugel G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 286,56  G72 Controlebezoek MRA €   28,66  G73 * Reparatie MRA met afdruk €   45,85 * betekent: mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten. Hoofdstuk X Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (C-codes) Code Omschrijving (inclusief anesthesie) Tarief     a. Onderdeel A   H11 Trekken tand of kies €   42,98 H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant €   32,09  H21 Kosten hechtmateriaal €     5,92  H26 Hechten weke delen €   63,04  H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling €   57,31  H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling €   17,19  b. Onderdeel B   H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B €   57,31 H33 Hemisectie van een molaar €   68,77   H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap €   68,77  H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak €   51,58  H41 Verwijderen van het tongriempje of lipbandje €   34,39  Wortelpuntoperatie per tandwortel   H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting €   68,77 H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante- of retrogradeafsluiting €   91,70  H44 Primaire antrumsluiting €   63,04  H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak €   80,24  Cyste-operatie   H60 Marsupialisatie €   80,24  H65 Primaire sluiting € 154,74  Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen  H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak €   80,24  H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 154,74  H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 108,89  H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 183,40 Hoofdstuk XI  Kunstgebitten (P-codes) Code Omschrijving Tarief      P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit €   34,39  P65 Planmatig inslijpen van bestaande kunstgebit €   28,66  P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur €   57,31  P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen €   85,97 P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 171,94  P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars €   63,04  P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars €   17,19  P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 234,98  P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 320.95  P31 * Wortelkap met stift € 143,28  P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling cq staafhuls €   85,97  P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling €   57,31  P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief, verhoogd met per immediaat te vervangen element €   14,33 P45 * Noodkunstgebit € 114,62  a. Volledig kunstgebit   P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak € 171,94  P25 * Volledig kunstgebit onderkaak € 229,25  P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 372,53 Extra te berekenen bij volledig kunstgebit   P36 Individuele afdruk zonder randopbouw €   28,66  P14 Individuele afdruk met randopbouw €   63,04 P27 Reoccluderen €   57,31 P37 Frontopstelling in aparte zitting €   34,39  P28 Naregistratie en remounten €   57,31  P38 Toeslag voor bepaling verticale beet hoogte met behulp van specifieke apparatuur €   63,04  P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone €   85,97 P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk €   28,66  P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling €   28,66  P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen €   34,39  Overige P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingsprothese €   45,85 P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit per kaak €   40,12  P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw,   per kaak €   40,12  P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw,   per kaak €   85,97  P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw,   per kaak €   57,31 P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw,   per kaak €   85,97  P70 * Opvullen overkappingsprothese op natuurlijke peilers zonder staafdemontage, per kaak € 160,47  P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak €   17,19  P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak €   45,85 P56 Tissue conditioning gedeeltelijke kunstgebit of framekunstgebit, per kaak €   40,12  P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit /framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak €   40,12  P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit /framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak €   85,97  P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak €   57,31  P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak €   85,97  P57 * Reparatie gedeeltelijk(e) kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak €   17,19  P58 * Reparatie gedeeltelijk(e) kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaak €   45,85  P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak €   45,85 P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak €   45,85 * betekent: mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten.  Hoofdstuk XII  Tandvleesbehandelingen (T-codes) Code Omschrijving Tarief     a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 151,88 T12 Onderzoek van het tandvlees parodontiumstatus € 166,21  T21 Grondig reinigen wortel, complex €   30.95 T22 Grondig reinigen wortel, standaard €   22,92  T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling €   88,83  T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 103,16  T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling €   45,85 T41 Beperkt consult parodontale nazorg €   60,18  T42   Consult parodontale nazorg €   87,11  T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 115,77  T44 Complex consult parodontale nazorg € 154,17  T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus   € 151,88  T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 166,21    Parodontale chirurgie T70 Flapoperatie tussen 2 elementen € 186,27  T71 Flapoperatie per sextant (één zesde deel) € 286,56  T72 Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel) € 343,87  T73 Directe post-operatieve zorg, kort €   57,31 T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 154,17 T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 149,01  T76 Tuber- of retromolaarplastiek €   71,64  b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)   Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a   T80 Tandvleestransplantaat € 123,22 T81 Tuber- of retromolaarplastiek € 100,30  T82 Tandvleescorrectie per element €   54,45  T83 Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel) € 143,28    Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van de aangebrachte materialen)   T84 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 343,87 T85 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (éénzesde deel), per element € 114,62 T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 186,27 Parodontale kroonverlengingsprocedure   T87 Kroonverlenging per element € 186,27 T88 Kroonverlenging per sextant € 343,87  Directe postoperatieve zorg   T89 Directe postoperatieve zorg, kort €   57,31  T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 154,17   Diversen   T91 Pocketregistratie €   34,39 T92 Parodontiumregistratie €   68,77  T93 * Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling €   40,12  T94 Behandeling tandvleesabces €   77,37  T57 * Toepassing lokaal medicament €   61,90  T95 * (Draad)Spalk €   22,92 T96 Uitgebreide Voedingsanalyse €   57,31 * betekent: mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten. Hoofdstuk XIII  Implantaten (J-codes) Code Omschrijving Tarief     J97 Overheadkosten implantaten € 171,85 J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie €   97,25 a. Onderzoek, diagnostiek en behandelingsplanning   J01 Initieel onderzoek implantologie €   63,56  J02 * Verlengd onderzoek implantologie €   97,79  J03 * Proefopstelling € 132,01  J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan €   44,00  b. I Pre-implantologische chirurgie   J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 234,69  J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 146,68  J11 Prepareren donorplaats € 132,01  J12 * Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft of   in frontregio € 141,79  J13 * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft  in dezelfde zitting €   68,45  J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik kostprijs  b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen J06 Vrijleggen foramen mentale €   29,34 J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste  kaakhelft €   83,12    J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte € 127,12 J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad €   58,67  J19 Toeslag esthetische zone €   63,56  c. Implantologische chirurgie   J20 Plaatsen eerste implantaat per kaak € 223,44 J28 Plaatsen volgend implantaat €   92,41 J23 * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) €   73,34 J29 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler) €   34,71  J26 Moeizaam verwijderen implantaat € 161,35 J36 Verwijderen implantaat €   32,27  J27 Vervangen eerste implantaat € 223,44 J37 Vervangen volgend implantaat €   92,41 d. Diversen   J08 * Aanbrenegen botvervangers in extractiewond €   19,56 J30 Bindweefseltransplantaat per donorplaats € 102,68  J32 * Verwijderen gefractureerd abutment / occlusale schroef € 112,45 J33 Kosten implantaat € 314,04 J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting €     9,78    e. Mesostructuur   J40 * Twee magneten/drukknoppen € 151,57 J41 * Elke volgende magneet, drukknop €   34,23  J42 * Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak € 200,46  J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak €   63,56  J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon €   24,45  f. Prothetische behandeling na klikgebit   J50 * Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit € 503,60  J51 * Onder-klikgebit € 327,58  J52 * Boven-klikgebit € 327,58  J53 * Omvorming klikgebit €   97,79  J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 127,12  J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 146,68 J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 171,13 J57 Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten €   83,12  J58 Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 107,56  J59 Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 132,01  g. Nazorg implantologie   J60 Specifiek consult nazorg implantologie €   53,78 J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie €   88,01  h. Prothetische nazorg   J70 * Opvullen zonder staafdemontage € 136,90 J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 171,13  J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 195,57  J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 220,02  J74 * Reparatie zonder staafdemontage €   53,78  J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 102,68  J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 127,12  J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implataten € 151,57  J78 * Verwijderen én vervangen drukknop €   24,45  J79 * Verwijderen en vervangen steg €   45,47 i. Ketenzorg implantologie   J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een   implantaatgedragen kunstgebit € 497,73   * betekent: mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten. Hoofdstuk XIV  Uurtarieven (U-codes) Code Omschrijving Tarief     U25 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die   behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden   van vijf minuten €   13,05 U35 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die   verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden   in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden   van vijf minuten €   15,06 U05 * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten   in eenheden van vijf minuten €   15,06  U20 Second opinion verricht door de Stichting TIP € 186,98 * betekent: mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten. Hoofdstuk XV   Abonnementstarieven (Z-codes) Code Omschrijving Tarief Z10 * Abonnement categorie A per maand €    7,45  Z20 * Abonnement categorie B per maand €  11,46  Z30 * Abonnement categorie C per maand €  15,47  Z40 * Abonnement categorie D per maand €  18,91  Z50 * Abonnement categorie E per maand €  22,92  Z60 * Abonnement categorie F per maand €    6,30   * betekent: mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten. Orthodontie tarieven ( FA-codes) Vermeld worden de tarieven catagorie A. Voor patiënten met schisis of een vergelijkbare ernstige afwijking gelden de tarieven voor categorie B of C. Raadpleeg voor deze tarieven de tariefsbeschikking van de NZa. Code Omschrijving Tarief I  Consultatie en diagnostiek F121A   Eerste consult €   21,78 F122A   Vervolgconsult diagnostiek €   21,78 F123A   Controlebezoek €   13,65 F124A   Second Opinion € 103,13 F125A* Maken gebitsmodellen €   16,71 F126A   Beoordelen gebitsmodellen €   60,32 F127A   Multidisciplinair consult, per uur € 135,20    (multidiciplinair consult bij een patiënt met een    vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een)    in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren    afwijking - per uur, deelbaar in eenheden van    vijf minuten) II Röntgenonderzoek F151A  Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm) €   16,05 F152A  Occlusale opbeet röntgenfoto €   16,05 F155A  Vervaardigen orthopantomogram €   29,34 F156A  Beoordelen orthopantomogram €   17,20 F157A  Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto €   18,38 F158A  Beoordelen laterale schedelröntgenfoto €   51,31 F159A  Vervaardiging voor-achterwaartse schedel röntgenfoto €   18,38 F160A  Beoordeling voor-achterwaartse schedel röntgenfoto €   51,31 F161A  Meerdimensionale kaakfoto € 137,55 F162A  Beoordeling meerdimensionale kaakfoto €   57,31 III Behandeling Categorie 0: Uitneembare beugel F401A* Plaatsen beugel  € 121,08 Categorie 1: Uitneembare beugel F411A* Plaatsen beugel  € 112,68 F511A  Beugelconzult per maand categorie 1 €   28,53 F521A  Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand €   28,53 F531A  Nacontrole beugel €   28,53 Categorie 2: Eenvoudige beugel zoals headgear, palatinale bar of linguale boog F421A* Plaatsen beugel € 117,86 F512A  Beugelconzult per maand categorie 2 €   28,53 F521A  Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand €   28,53 F531A  Nacontrole beugel €   28,53 Categorie 3: Uitneembare beugel ter beinvloeding van kaakgroei (zoals activator) F431A* Plaatsen beugel € 135,91 F513A  Beugelconzult per maand categorie 3 €   28,53 F521A  Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand €   28,53 F531A  Nacontrole beugel €   28,53   Categorie 4: met banden vastzittende kaakcorrectie-apparatuur F441A* Plaatsen beugel € 144,80 F514A  Beugelconzult per maand categorie 4 €   28,53 F521A  Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand €   28,53 F531A  Nacontrole beugel €   28,53 Categorie 5: Vaste apparatuur voor één tandboog F451A*  Plaatsen beugel € 342,58 F515A  Beugelconzult per maand categorie 5 €   32,60 F521A  Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand €   28,53 F492A  Verwijderen beugel per kaak €   93,86 F532A  Nacontrole beugel €   32,60 Categorie 6: Vaste apparatuur voor twee tandbogen F461A* Plaatsen beugel € 557,27 F516A  Beugelconzult per maand categorie 6 €   40,75 F521A  Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand €   28,53 F492A  Verwijderen beugel per kaak €   93,86 F533A  Nacontrole beugel €   40,75 Categorie 7: Vacuümgevormde apparatuur na een digitale set-up (invisalign) F471A* Plaatsen beugel € 540,80 F517A  Beugelconzult per maand categorie 7 €   40,75 F521A  Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand €   28,53 F492A  Verwijderen beugel per kaak €   93,86 F532A  Nacontrole beugel €   32,60 Categorie 8: Vaste apparatuur voor één tandboog aan linguale of palatinale zijde F481A* Plaatsen beugel € 422,09 F518A  Beugelconzult per maand categorie 8 €   48,90 F521A  Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand €   28,53 F492A  Verwijderen beugel per kaak €   93,86 F532A  Nacontrole beugel €   32,60 Categorie 9: Vaste apparatuur voor twee tandbogen aan linguale of palatinale zijde F491A* Plaatsen beugel € 554,78 F519A  Beugelconzult per maand categorie 9 €   61,13 F521A  Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand €   28,53 F492A  Verwijderen beugel per kaak €   93,86 F533A  Nacontrole beugel €   40,75 Diversen F611A* Documenteren en bespreken gegevens € 119,82      elektronische chip in uitneembare apparatuur F612A  Plaatsen intermaxillaire correctieveren € 117,86 F716A* Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur €   25,79 F721A  Trekken tand of kies €   42,98 F722A  Trekken tand of kies in de zelfde zitting en zelfde kwadrant €   32,09 F723A* Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) €   80,73 F724A  Preventieve voorlichting en/of instructie €   12,85 F810A  Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4      vanwege slijtage Kostprijs F811A* Reperatie of vervanging van beugel €   28,32 F812A* Herstel en plaatsen retentie-apparatuur €   37,33 F813A* Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak €   37,33 F814A* Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet      behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch      behandelde patiënt €   37,33 F815A  Verwijderen spalk €     5,73 F911A   Inkopen op uitkomst orthodontie        € 2.318,04 * betekent: mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten.    Voor categorie 5 en 6 geldt dat de standaard techniekkosten niet mogen    worden berekend maar wel afwijkende techniekkosten.   Disclaimer. De website compact.hettandartstarief.nl en hettandartstarief.nl ( www.hettandartstarief.nl ) is een initiatief van © Mondiger. Wij wijzen u erop dat de aard van deze website puur informatief is. Ondanks de grote zorg en aandacht die is besteed aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat het tarief en andere informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig en onjuist is.  © Mondiger verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder aansprakelijkheid, garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Aan de op deze website gegeven informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Meer informatie vindt u ook op www.hettandartstarief.nl  Het op deze website vermeldde tandarts tarief en andere informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. Mondiger is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik van de gegevens. Controleer of de informatie op deze website strookt met de meest recent uitgekomen versie van de NZa tarieven. De NZa tariefbeschikking is altijd leidend.         -